Member Login  
  ชื่อผู้ใช้ระบบ รหัสผ่าน  
   
     
 นวัตกรรม
เครื่องนวด "รางนวดเท้า"
วันที่เผยแพร่ : 7 กรกฏาคม 2552

เครื่องนวด "รางนวดเท้า" ช่วยกระตุ้นการไหลเวียของโลหิต และผ่อนคลายกลามเนื้อเท้าหลังจากใช้งานมาทั้งวัน โดยการขึ้นเหยีบยที่ละข้าง สลับ ซ้าย-ขวา ออกแรกถูเท้าไปมาที่รางนวดเท้า ทำแล้วรู้สึกผ่อนคลายได้ดี
ผู้ประกาศ : นางอังคณา ดียิ่ง
  
   ผู้รับผิดชอบ 
| หน้าหลัก         | เกี่ยวกับหน่วยงาน        | ภาพกิจกรรม         | นวัตกรรม         | ผลงานวิจัย         | ฐานข้อมูลสื่อ