หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ติดต่อเรา | คำถามที่พบบ่อย | สมัครสมาชิก
 สถานการณ์ปัจุบัน
สธ. มอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ 10 สาขา ประจำปี 2555
เนื้อหาโดยย่อ

 

กระทรวงสาธารณสุข จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 20 มีนาคมทุกปี โดยในปีนี้มี อสม.ที่มีผลงานดีเด่น ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติประจำปี 2555 ทั้งหมด 781 คน ใน 10 สาขา รวมทั้งในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้     


          บ่ายวันนี้ (19 มีนาคม 2555) ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดการประชุมการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2555 ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดให้มีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่มีผลงานดีเด่น และประกาศเกียรติคุณ อสม. โดยจัดงานเชิดชูเกียรติ อสม. เนื่องในวันอสม. แห่งชาติ 20 มีนาคม เป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่ง อสม. ถือเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่คอยช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดูแลสุขภาพประชาชนทั่วทุกหลังคาเรือนมานานกว่า 30 ปี จนถึงขณะนี้มี อสม. ทั่วประเทศรวมประมาณ 1 ล้านคนทั่วประเทศ

นายแพทย์ไพจิตร์กล่าวต่อว่า ในวันพรุ่งนี้ 20 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันอสม.แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขจะจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ แก่ อสม.ที่ทำงานครบ 5 ปี และมีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่องชั้นเหรียญเงินและเหรียญทอง รวม 28 คน และการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ดีเด่นประจำปี 2555 ทั้งระดับชาติ 15 คน ระดับภาค 30 คน ระดับเขต 140 คน ระดับจังหวัด 559 คน และกทม. 9 คน รวมทั้งสิ้น 781 คน ใน 10 สาขา ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม. โดยนายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นประธานในพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้ อสม.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 10 สาขา ประกอบด้วย 1.สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 2.สาขาการส่งเสริมสุขภาพ 3.สาขาสุขภาพจิตชุมชน 4.สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 5.สาขาการบริการสุขภาพในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน และการสร้างหลักประกันสุขภาพ 6.สาขาการคุ้มครองผุ้บริโภคด้านสุขภาพ 7.สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 8.สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน 9.สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน 10.สาขานมแม่ สายใยรักแห่งครอบครัว รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ 

********************************* 19 มีนาคม 2555


 
แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศ 
[มีนาคม จันทร์ 19,พ.ศ 2555 16:57:03]ติดต่อ : 0-2590-1663 แฟกซ์ : 0-2590-1664 e-mail : healthtech53@gmail.com ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ อาคาร 6 ชั้น 5 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000