Untitled Document
Untitled Document
 
 
Untitled Document
 เกี่ยวกับหน่วยงาน
ความรู้สุขภาพ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
รายชื่อสื่อสุขภาพ
ภาพกิจกรรมเครือข่าย
งานวิจัย
ข้อมูลชมรมสร้างสุขภาพ
สมัครสมาชิก
Web Board
Link ที่น่าสนใจ
เข้าสู่ระบบ
 
รายละเอียดโครงการ
 
แผ่นพับ
โรคที่มักเกิดหลังน้ำท่วม
http://www.hblcenter.net/data_center/ifm_mod/ebook/LeafPosSticker.pdf
ร่วมด้วยช่วยกันสกัดกั้นโรคไข้หวัดนก
ไข้หวัดนก โรคน่ารู้คุณหนูๆควรจะฟัง
วิธีทำหน้ากากอนามัยแบบ 3 จีบ
กินอาหารป้องกันโรค
ป้องกันไข้หวัดนกด้วยสุขบัญญัติ.
โปสเตอร์
ภาพนิทรรศการ
ไข้หวัดใหญ่
Bird Flu Booklet เวอร์ชั่นเเปลเป็นไทย
กรุณา Download ด้านล่าง
หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
สื่อโรคหลังน้ำท่วม
สื่อการป้องกันโรคหลังน้ำท่วม
ช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆ บางแห่งน้ำท่วมขัง กองสุขศึกษาห่วงใยพี่น้องประชาชนจึงได้จัดทำสื่อแผ่นปลิวความรู้การป้องกันโรคหลังน้ำท่วมสำหรับประชาชนในการดูแลตนเอง
สุขบัญัติแห่งชาติ สุขภาพดีด้วย 10 วิธีง่าย ๆ ที่คุณทำได้ในชีวิตประจำวัน
สุขบัญญัติแห่งชาติ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย
ป้องกันไข้หวัดนกด้วยสุขบัญญัติ
เอกสารเล่ม
โรคไข้หวัดนกสิ่งที่ประชาชนควรรู้
สาธารณสุขห่วงใยอยากให้คนไทยปลอดภัยในช่วงน้ำท่วม
สุขบัญญัติแห่งชาติ
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 บัญญัติสร้างสุข ผู้สูงวัย
ชุมชนร่วมใจป้องกันภัยไข้หวัดนก
น้องโก๊ะสู้ภัยไข้หวัดนก
วีดีทัศน์
สปอต
แผ่นพลิก
ภาพชุดความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 
  ติดต่อ : 0-2590-1663 แฟกซ์ : 0-2590-1664 e-mail : healthtech53@gmail.com ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ อาคาร 6 ชั้น 5 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000