สื่อสุขภาพ

แชร์หน้านี้
สื่อการป้องกันโรคหลังน้ำท่วม

ช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆ บางแห่งน้ำท่วมขัง กองสุขศึกษาห่วงใยพี่น้องประชาชนจึงได้จัดทำสื่อแผ่นปลิวความรู้การป้องกันโรคหลังน้ำท่วมสำหรับประชาชนในการดูแลตนเองประเภท : โปสเตอร์
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน
จำนวนหน้า/ความยาว : 11 แผ่น