สถานการณ์ปัจจุบัน

แชร์หน้านี้
อากาศร้อนเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษ

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษ โดยระบุว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วยประมาณ 90,000-140,000 รายต่อปี เสียชีวิต 1-7 รายต่อปี ล่าสุดข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-20 มี.ค. 60 พบผู้ป่วย 25,745 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต เฉพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยอาหารเป็นพิษเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ โดยบางพื้นที่เกิดจากการรับประทานอาหารร่วมกันในงานบุญ การเลี้ยงโต๊ะจีน ซึ่งเป็นอาหารไม่ได้ปรุงสุกใหม่ และอาจมีการปนเปื้อนเชื้อโรคได้ ซึ่งจากการพยากรณ์โรคประจำสัปดาห์คาดว่าจะมีผู้ป่วยโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเดือน เม.ย. มีช่วงหยุดยาวหลายวัน และมีการจัดเลี้ยง ขณะเดียวกันก็เป็นช่วงที่มีอุณหภูมิสูง ทำให้อาหารบูดเสียง่าย รวมถึงมีการใช้น้ำมากขึ้นเพราะอากาศร้อน อาจเสี่ยงได้รับเชื้อโรคที่มากับน้ำด้วย
          กรมควบคุมโรค ขอให้ประชาชนเลือกรับประทานอาหาร โดยเน้น สุก ร้อน สะอาด ไม่ควรนำอาหารค้างคืน อาหารมีสีหรือมีกลิ่นผิดปกติมารับประทาน ใช้ช้อนกลางตักอาหารเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ควรล้างมือทุกครั้งด้วยน้ำกับสบู่ ทั้งก่อนประกอบอาหาร ก่อนและหลังรับประทานอาหาร และหลังการขับถ่ายทุกครั้ง หากไม่มีน้ำกับสบู่ควรใช้เจลแอลกอฮอล์แทน เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและแพร่โรคไปสู่ผู้อื่น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422.

ที่มา : เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560