ภาพกิจกรรมเครือข่าย

แชร์หน้านี้
ประชุมปฏิบัติการเรื่อง การใช้รูปแบบอุทยานการเรียนรู้สุขภาพครั้งที่ 5

          สรุปผลการดำเนินการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้สุขภาพบึงพลาญชัย ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2557 ด้านแนวทางการดำเนินงาน คณะกรรมการ แผนยุทธศาสตร์อุทยานการเรียนรู้สุขภาพ


หน่วยงาน : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เบอร์โทรติดต่อ : 025901663
ณ วันที่ 19 ก.ย. 2557 10:22:35

×