ภาพกิจกรรมเครือข่าย

แชร์หน้านี้
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปผลและการถอดบทเรียนการใช้ระบบศูนย์การเรียนรู้สุขภาพในโรงพยาบาลชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน และสถานีอนามัย ครั้งที่2

การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การสรุปผลและการถอดบทเรียนการใช้ระบบศูนย์การเรียนรู้สุขภาพในโรงพยาบาลชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน และสถานีอนามัย ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเขาหลัก ซีวิว รีสอรืท แอนดื สปา จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2553


ณ วันที่ 10 พ.ย. 2559 15:54:11

×