สื่อสุขภาพ 23

แผ่นพับ 7
โรคที่มักเกิดหลังน้ำท่วม
http://www.hblcenter.net/data_center/ifm_mod/ebook/LeafPosSticker.pdf
1
ป้องกันไข้หวัดนกด้วยสุขบัญญัติ.
กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชน
จำนวน/ขนาด :
2
ไข้หวัดนก โรคน่ารู้คุณหนูๆควรจะฟัง
กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก
จำนวน/ขนาด : 3 พับ
3
วิธีทำหน้ากากอนามัยแบบ 3 จีบ
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน
จำนวน/ขนาด : 2 หน้า
4
ร่วมด้วยช่วยกันสกัดกั้นโรคไข้หวัดนก
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชทั่วไป
จำนวน/ขนาด : แผ่นปลิว
5
รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกัน โรคติดเชื้อ อีโบลา
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
จำนวน/ขนาด : 2

7

โปสเตอร์ 9
Bird Flu Booklet เวอร์ชั่นเเปลเป็นไทย
กรุณา Download ด้านล่าง
1
สื่อโรคหลังน้ำท่วม
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชทั่วไป
จำนวน/ขนาด :
2
สื่อการป้องกันโรคหลังน้ำท่วม
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน
จำนวน/ขนาด : 11 แผ่น
ช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆ บางแห่งน้ำท่วมขัง กองสุขศึกษาห่วงใยพี่น้องประชาชนจึงได้จัดทำสื่อแผ่นปลิวความรู้การป้องกันโรคหลังน้ำท่วมสำหรับประชาชนในการดูแลตนเอง
3
ไข้หวัดใหญ่
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน
จำนวน/ขนาด : 11
4
สุขบัญญัติแห่งชาติ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนไทย
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
จำนวน/ขนาด : 1 แผ่น
5
ป้องกันไข้หวัดนกด้วยสุขบัญญัติ
กลุ่มเป้าหมาย : เด็กและเยาวชน
จำนวน/ขนาด : ขนาด17นิ้วX23นิ้ว
6
สุขบัญัติแห่งชาติ สุขภาพดีด้วย 10 วิธีง่าย ๆ ที่คุณทำได้ในชีวิตประจำวัน
กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
จำนวน/ขนาด : 1 แผ่น
8

เอกสารเล่ม 6
สาธารณสุขห่วงใยอยากให้คนไทยปลอดภัยในช่วงน้ำท่วม
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน
จำนวน/ขนาด : 8
1
ชุมชนร่วมใจป้องกันภัยไข้หวัดนก
กลุ่มเป้าหมาย : อสม.นำไปสอนชาวบ้าน
จำนวน/ขนาด : 12 หน้า
2
น้องโก๊ะสู้ภัยไข้หวัดนก
กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก
จำนวน/ขนาด : 12
3
สุขบัญญัติแห่งชาติ
กลุ่มเป้าหมาย : เด็ก
จำนวน/ขนาด : 11 หน้า
4
โรคไข้หวัดนกสิ่งที่ประชาชนควรรู้
กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชทั่วไป
จำนวน/ขนาด : 32
5
 
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 บัญญัติสร้างสุข ผู้สูงวัย
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สูงวัย
จำนวน/ขนาด : 81 หน้า
6

แผ่นพลิก 1