ติดต่อเรา

แผนที่

สถานที่ตั้ง

ศูนย์การเรียนรู้สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ   
ชั้น 9 กองสุขศึกษา  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท์  อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 


ข้อมูลการติดต่อ

โทรศัพท์ : 0-2193-7000 ต่อ 18906    โทรสาร   : -
E-Mail   : hed.div.2557@gmail.com